สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ติดต่อเรา
หน้าแรก
พาเที่ยวทะเล
พาเที่ยวป่าชายเลน
พาเที่ยวภูเขา
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอนุรักษ์ป่า
กิจกรรมทางทะเล
กิจกรรมครอบครัว
 

 
 
..."  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  "...อนุรักษ์เต่าทะเล ..........................เสน่ห์ธรรมชาติ
อภิวาทหลวงปู่อี๋ ...........................เขาชีจรรย์พระใหญ่
ไหว้กรมหลวงชุมพร ......................ถิ่นขจรราชนาวี
       สัตหีบ... เป็นสถานที่สวยงาม ประกอบด้วยภูเขาสูงหลายลูกสลับซับซ้อน อากาศร่มรื่นมีทะเลและอ่าวที่สวยงามเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป อาทิเช่น อ่าวดงตาล หาดทรายสวยของหาดนางรำ หาดทรายแก้ว เมื่อปี พ.ศ.2480 ได้ก่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอ และได้ก่อตั้งขึ้นเป็นอำเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2496 โดยมนายอำเภอคนแรกชื่อ นาย.ชุมพล อุทยานิก และในปัจจุบันที่ว่าการของอำเภอสัตหีบตั้งอยู่ที่ ถนนเลียบชายทะเล ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20180 โทรศัพท์ 038_437508โทรสาร 038_437946

____________________________________________________________________________________

ร้อยวิธีดูแลสิ่งแวดล้อม เงา
ต้นไม้ประหยัดพลังงาน คุณทำอย่างไรกับใบไม้ที่กวาดแล้ว หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

อ่านทั้งหมด

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธอย่างแนบแน่นใน
อดีตปัญหาเรื่องความสมดุลย
์ของธรรมชาติ

อ่านทั้งหมด

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมเอเชีย
และแปซิฟิก ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา
มีการทำอุตสาหกรรมไม้กันมากใน
เขตทวีปเอเชีย

อ่านทั้งหมด

ปัญหามลพิษที่จะเกิดอันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชนมีมากมาย มิใช่แต่เพียงมลพิษ
ทางอากาศ ทางน้ำ ทางดิน

อ่านทั้งหมด
บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงานคืออะไร
อ่านทั้งหมด

แปลงขยะเป็นก๊าชชีวภาพ
ขยะกำลังกลายเป็นปัญหา
สำคัญสำหรับสังคมไทย

อ่านทั้งหมด
Google
Search WWW Search truehits.net


จำนวนผู้เข้าเยี่ยม
Tacoma home care
Www.free-counter-plus.com
 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  23/158 ถ.เทพกษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทร 083-1812057  Email : gate_1989@hotmail.com

Free Web Hosting